زوما رنگارنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   113 78.57% with 14 votes

بازی زوما کلاسیک. سریعتر آه! چالش این است که در اینجا! کلیک سمت چپ ماوس راه اندازی این نیمه، به مسیر حرکت در پایان از تیله قبل از آنها سوراخ با توپ از بین بردن می تواند سه رنگ از بین بردن. توپ سیاه و سفید یک توپ خاص، که او ضربه زدن به توپ ناپدید خواهند شد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleShootingBallMatching Android DefaultColorfulZuma