Cookies đầy màu sắc Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Ngon, hai tầng, được bao phủ trong băng tuyết, rắc và với một chút sương ở giữa. Những cookie này tùy chỉnh màu sắc là đủ lớn cho bất kỳ cảm giác ngon miệng con quái vật. Có với cà phê sữa hoặc tất cả các ngày của riêng mình và tận hưởng!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlFoodDecorateGirlsColorfulCookies