Đầy màu sắc Box Puzzle Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Có một số hình khối đầy màu sắc. Sử dụng bộ não của bạn để chồng họ vào vị trí dòng yêu thương! Sử dụng thời gian như ít càng tốt! Vui chơi!

Điều khiển:

chuột để chơi.

PuzzleKidsTetrisQuizz