جعبه پازل رنگارنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

برخی از مکعب های رنگارنگ وجود دارد. استفاده از مغز خود را به آنها شمع به سمت خط نقطه چین! استفاده از زمان به عنوان کمتر که ممکن است! از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:

ماوس به بازی.

PuzzleKidsTetrisQuizz