رنگ جهانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

شلیک به عنوان توپ چند از توپ خود را که ممکن است به رنگ هر جعبه مطابقت رنگ از شخصیت داخل.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس توپ خود را به هدف، سمت چپ کلیک کنید به ساقه.

Logic Physics PuzzleColorWorld