رنگ ریشه های جهان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   223 88% with 25 votes

شلیک به عنوان توپ چند از توپ خود را که ممکن است به رنگ هر جعبه مطابقت رنگ از شخصیت داخل. چیزهایی که AREN 'به عنوان به نظر می رسد ساده، Teleporters، چاه جاذبه و چرخ دستی چرخ دستی ¬ های مواد مخدر کار شما را سخت تر.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به هدف و شلیک توپ، استفاده از کلید های شماره برای تغییر رنگ زمانی که مورد نیاز است.

Skill Physics Logic PuzzleColorWorldOrigins