Màu sắc giao thông 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   124 75% with 16 votes

Cố gắng sắp xếp giao thông màu sắc. Trực tiếp xe ô tô nhiều màu trong đúng hướng. Làm cho nó nhanh hơn để có được nhiều điểm hơn. Ngăn chặn xung đột và ùn tắc giao thông trên các con đường!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingStreetObstacleColorTraffic