مخازن رنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

اگر تانک ها ایده خود را از سرگرم کننده، 'زمان به رنگ قرمز شهر ... و سبز و آبی و هر رنگ دیگری از رنگین کمان. در مخازن رنگ، شما خیلی مشتاق گرفتن با رنگ توپ ضربه خواهید دشمنان خود را با محموله رنگ از طریق 27 سطح و شش کارفرمایان که AREN انفجار. یک ظرف غذا از آنها.

کنترل بازی:
WASD به درایو، موس را به ساقه.

ShootingCute Shooters Fighting