Màu đập vỡ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Mục tiêu của màu đập vỡ là để tạo ra các cặp của các khối cùng màu. Điểm thưởng và giải thưởng được trao nếu các mô hình trên các khối cũng phù hợp. Để chọn một khối chỉ cần nhấp vào nó, một khi một khối được chọn, bấm vào một khối để tạo ra một trận đấu. Như Mahjong, bạn chỉ có thể chọn khối don 't có khối ở phía bên trái hoặc phải. Tiền thưởng được trao nếu hình dạng trên mỗi trận đấu khối.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching ColorBreaker