رنگ شکن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

هدف از رنگ شکن است برای ایجاد جفت از بلوک با همان رنگ. نقاط پاداش و جایزه داده می شود در صورتی که الگوی بر روی بلوک نیز مطابقت. برای انتخاب یک بلوک به سادگی بر روی آن کلیک کنید، یک بار یک بلوک انتخاب شده است، در یکی دیگر از بلوک برای ایجاد یک بازی کلیک کنید. مانند فال ماهجونگ، شما فقط می توانید بلوک را انتخاب کنید که دون 'تی بلوک در سمت چپ یا راست. جوایز در صورت اشکال در هر مسابقه بلوک تعلق می گیرد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching ColorBreaker