توپ رنگی بازی یک نفره 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   126 66.67% with 18 votes

نابود کردن توپ تیرباران آنها را به گروه های 3. شما باید تمام توپ را به منظور ادامه روشن است. با استفاده از ماوس به هدف و شلیک توپ را به توپ های دیگر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleShootingBallMatching Android ColorBallsSolitaire