ליישב אותי משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

ליישב Me הוא משחק לוח שבו אתה באפוס בור השכל שלך נגד אשף מיסטי, אביר נועז, שדון הזריז או שלד שפל. העבר בחוכמה או החתיכות שלך עלולות להיעלם מול העיניים שלך.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי להזיז את הכלים שלך.

Skill Puzzle Logic StrategyColonize