Colliderix Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Nhấp chuột vào đối tượng gỗ để làm cho chúng biến mất và tham gia các hình dạng màu tương tự như nhau.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAndroid Colliderix