Colliderix بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

با کلیک بر روی اشیاء چوبی به آنها ناپدید می شوند و پیوستن به اشکال رنگی مشابه با هم.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAndroid Colliderix