חוטף מטבע משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

כמו תמיד אתה עזב את הבית שלך כדי לצאת למסע שלך לעבודה, אבל מייד אחרי שעזבת את בית השמים נפתחו ומטבעות זהב התחילו ליפול מהחור! כמו כל אדם נורמלי שהתחלת לתפוס את המטבעות, אבל אתה צריך להיזהר המטבעות הכהות הרעות, כי אם אתה מקבל מכה על ידם אתה תיכשל.

בקרות משחק:

AD = /> W = קפיצת


ActionCollecting CoinGrabber