GRABBER سکه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

همانطور که همیشه خانه خود را از چپ به مجموعه ای از تلاش خود را به کار می کنند اما بلافاصله پس از شما خانه را ترک آسمان باز و سکه طلا آغاز شده تا از سوراخ سقوط! مانند هر فرد عادی شما شروع به گرفتن سکه ها، اما شما نیاز به مراقب برای سکه های شیطانی تاریک، چرا که اگر شما آنها برخورد شما با شکست مواجه خواهد شد.

کنترل بازی:
AD

= حرکت های
W = پرش سازمان دیده بان برای سکه های تاریک و بهترین کار خود را برای گرفتن سکه های طلا!

ActionCollecting CoinGrabber