Codename Kids Next Door: Bắt đầu dừng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

The Kids Next Door cần sự giúp đỡ của bạn để phát sóng Mạng lưới truyền hình cướp biển của họ!

Điều khiển:
trong game

Funny Codename-kids-next-door