Codename Kids Next Door: Chiến dịch Tommy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Sử dụng bộ điều khiển để giúp hướng dẫn tàu vũ trụ "The Tommy " qua không gian bên ngoài để hạ cánh mặt trăng hoàn hảo trong Chiến dịch: Tommy.

Điều khiển:
trong game

Funny Codename-kids-next-door