Codename Kids ประตูถัดไป: Operation Tommy เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

ใช้ตัวควบคุมเพื่อช่วยแนะนำ "The Tommy " ยานอวกาศผ่านพื้นที่รอบนอกสู่การลงจอดที่สมบูรณ์แบบของดวงจันทร์ใน Operation: Tommy

ตัวควบคุมเกม:
ในเกมส์

Funny Codename-kids-next-door