Codename Kids Next Door: Khởi động hoạt động Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Sự an toàn đã hết và cửa Kids Next cần sự giúp đỡ của bạn để bảo vệ ngôi nhà trên cây khỏi năm kẻ thù tồi tệ nhất của họ trong Chiến dịch S.T.A.R.T.U.P.

Điều khiển:
trong game

buồn cười codename-kids-next-door