Codename Kids Next Door: การเริ่มต้นใช้งาน เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   20 100% with 2 votes

การรักษาความปลอดภัยลดลงและ Kids Next Door ต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพื่อปกป้องบ้านต้นไม้จากศัตรูที่เลวร้ายที่สุด 5 แห่งใน Operation S.T.A.R.T.U.P.

ตัวควบคุมเกม:
ในเกมส์

Funny Codename-kids-next-door