کودکان زیردریایی Codename بعدی: فارغ التحصیلان عملیات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مأموریت ماه را با KND انفجار دهید!

کنترل بازی:
در بازی

خنده دار کدنام بچه ها در کنار درب