Codename Kids Next Door: Máy phát điện Numbuh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Trong máy phát điện Numbuh, xây dựng đại lý KND của riêng bạn. Chọn bộ phận cơ thể, phụ kiện và thiết bị, và nhận thẻ ID cho nhân vật của bạn khi bạn hoàn thành.

Điều khiển:
trong game

Funny Codename-kids-next-door