کدنامد کودکان و نوجوانان درب بعدی: Numbuh ژنراتور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

در ژنراتور Numbuh، خود را برای عامل KND خود بسازید. قطعات بدن، لوازم جانبی و تجهیزات را انتخاب کنید و کارت شناسایی خود را برای کاراکتر خود دریافت کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Codename-kids-next-door