Codename Kids Next Door: Căn cứ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Giúp trẻ em tiếp theo cửa trong căn cứ bằng cách khoan sâu vào trái đất và phá hủy tất cả các củ cải quái dị.

Điều khiển:
trong game

Funny Codename-kids-next-door