giết gián Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

bắn và tiêu diệt tất cả những con gián trước khi nó đến gần bạn hơn.

Điều khiển:
trong game

Shooting Shoot 'em Up