Rắn hổ mang đội hình 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

cơ sở Squad Cobra đang bị tấn công! Nhiệm vụ của bạn là để bảo vệ nó khỏi sự tấn công của đối phương, thời gian này bạn sẽ được cung cấp bởi loại vũ khí mới: súng ngắn, gatling và Tesla, đánh bại tất cả các đối thủ và cho thấy sức mạnh đội hình rắn hổ mang

Điều khiển:

Sử dụng chuột để điều khiển.

StrategyActionTankGunsCobraSquad