ذخیره مسابقه دهنده 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   163 84.21% with 19 votes

مسابقه پرواز بیشتر بالا در این عاقبت به مسابقه شوهرم شدید محبوب. این زمان وجود دارد: 'س سیستم جدید نیترو، نژادها چالش، و دوچرخه و همچنین اتومبیل.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - درایو Z
- مسابقات انجمن آزاد X - نیترو.

DrivingRacingMotorcycleObstacleSeriesCoasterRacer