ذخیره دوچرخه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   34 42.86% with 7 votes

رانندگی با دوچرخه خود را در مسیر های rollercoaster کنید و سعی کنید برای تکمیل تمام سطوح. مراقب باشید شما دان تی 'سقوط.

کنترل بازی:
کلید های arrow = درایو
Z

Racing Driving BikeCoaster