ذغال سنگ اکسپرس 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

کنترل قطار ذغال سنگ خود را به عنوان شما را از ریختن محموله زغال سنگ خود را نگه دارید. به آرامی کسب انفجار سرعت.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به درایو قطار.

DrivingPurchase Equipment UpgradesObstacleSeriesTrainCoalExpress