Than đá Express 4 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   82 80% with 10 votes

Than Express 4 là trở lại, lần này với nhiều tính năng như cửa hàng để nâng cấp tàu với tốc độ, gia tốc, và cân bằng để giúp bạn hoàn thành các cấp độ như bạn đi qua chúng. cũng có những hòn đảo khác nhau s để mở khóa và một số tàu ác quá bỏ cấm, vì vậy nhảy vào than này thể hiện và tận hưởng cuộc phiêu lưu.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để lái xe.

DrivingAdventurePurchase Equipment UpgradesFishObstacleCoalExpress