ذغال سنگ اکسپرس 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

ذغال سنگ اکسپرس 4 این بار با امکانات بیشتر شبیه به فروشگاه به روز رسانی قطار با سرعت، شتاب و تعادل برای کمک به شما سطح کامل شما را از طریق آنها است. همچنین جزیره های مختلف وجود دارد را به خار چیدن و برخی از قطار ستمکار بیش از حد خار چیدن، بنابراین پرش در هیئت مدیره این زغال سنگ را بیان و لذت بردن از ماجراجویی.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingAdventurePurchase Equipment UpgradesFishObstacleCoalExpress