ذغال سنگ اکسپرس 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

ذغال سنگ اکسپرس بازگشته است در قالب نسخه 3، این بار با امکانات بیشتر شبیه به فروشگاه به روز رسانی قطار با سرعت، شتاب و تعادل به شما کمک کند سطح کامل شما را از طریق آنها بروید. همچنین جزیره های مختلف وجود دارد را به خار چیدن و برخی از قطار ستمکار بیش از حد خار چیدن، بنابراین پرش در هیئت مدیره این زغال سنگ را بیان و لذت بردن از ماجراجویی.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - حرکت به جلو انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - موجودی کاربری پایین کلید فلش - حرکت به عقب.

DrivingAdventureObstacleTrainTiming CoalExpress