ذغال سنگ اکسپرس 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

شما باید در کنار کارخانه به منظور رسیدن به پیشرفت، جمع آوری محصولات از هر کارخانه و ببینید اگر شما می توانید آنها را به کارخانه بعدی دریافت کنید، جلسه خواسته است. از جعبه، سیاهههای مربوط، به لاستیک، بسکتبال، سفر خود را تنها آغاز است.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - درایو قطار انجمن Spacbear - تقویت موس
- کنترل جرثقیل.

DrivingObstacleTrainTiming CoalExpress