دلقک دختر کارول بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سیرک در شهر است، و با همه از دلقک های دیگر، هیچ کس متوجه خواهد شد که ناز کارول دستخوش تحول دلقک! لباس او را در یک کلاه گیس بزرگ رنگارنگ، کفش فلاپی، و یک کلاه مسخره برای اطمینان از همه دلقک شده بود، عبادت میکردند نگاه سرد او!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار. لذت بردن از!

Dress UpFashionGirlStyleDressDress UpFunnyKidsClownCarol