Cloverfield بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   69 40% with 15 votes

بچه های خنده دار

سبک بازی با شخصیت های کارتونی خنده دار.

کنترل بازی:

استفاده از صفحه کلید برای کنترل شخصیت و پرش در سیستم عامل.

AdventureActionPlatformsGirlFunnyAnimalFarmGirlsCloverfield