Clobe - Cổng thông tin Phiêu lưu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   114 73.33% with 15 votes

Làm cho nó qua mỗi cấp mà không chết như bạn lấy tất cả các đá quý để mở các cấp cổng thông tin tiếp theo.

Điều khiển:
WASD phím để di chuyển.

AdventurePlatformsCollecting SmileysJewelClobePortal