Clickz! เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   01

งานของคุณคือจะมีความสนุกสนานและล้างสนามแข่งขันคลิกที่กลุ่มของ 3 หรือเท่ากับตัวเลขมากขึ้นและการเปลี่ยนสีของกระเบื้องสีขาว เมื่อคุณตรงกับกลุ่มของตัวเลข - พวกเขาหายไปและสีของการเปลี่ยนแปลงกระเบื้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอะไรเร่งด่วนที่จะทำก่อนที่จะเริ่มเล่นปริศนาเสพติดของเรา

ตัวควบคุมเกม:
ในเกมส์

Puzzle Mouse Skill Matching