Clickz! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

وظیفه شما این است به آن لذت ببرید و روشن کلیک ساحه بر روی گروه از 3 یا بیشتر چهره های برابر و تغییر رنگ کاشی به رنگ سفید. هنگامی که شما در گروهی از چهره های مطابقت - آنها ناپدید می شوند و رنگ کاشی تغییرات. اطمینان حاصل کنید که شما چیزی فوری به انجام قبل از شروع بازی پازل اعتیاد آور است.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Mouse Skill Matching