ماجراجویی را کلیک کنید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

با کلیک بر روی دکمه سمت چپ ماوس را در منطقه بازی کنترل شخصیت خود را.
طرح کنترل تغییرات در هر سطح، بنابراین آن 'تا به شما به شکل از چه باید بکنید و شخصیت خود را به دروازه خروج!. چند کلیک آن را به شما را؟

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

AdventureActionMouse SkillAndroid Click