Lớp học vui Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   33 50% with 6 votes

Làm cho các sinh viên để đạt các giảng viên, với các đối tượng, và mà không bị bắt bởi các giảng viên.

Điều khiển:
1-8 - Chọn sinh viên ném
Spacebar -. Chọn đối tượng để ném.

KidsThrowingSchoolTiming Classroom