כיתת Clean Up משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10726 80.45% with 133 votes

כיצד הכיתה יכולה להתלכלך זה?! כמובן, המורה יכול לא לעזוב את שולחן העבודה שלה לרגע! ובכן, כל הילדים יקבלו מעצרים ומתגעגעים פגרה אלא אם כן הם לנקות את הכל! להזדרז ולעזור זה לזה ולכן אף אחד לא מקבל בצרות!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי ללחוץ על הפריטים בכיתה ולשים אותם שם הם שייכים!

DesignPointMouseGirlSchoolCleanSearchClickClassFindClassroom