Civibattle بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   63 66.67% with 9 votes

مطابقت-3 برای به دست آوردن منابع و ایجاد امپراتوری خود را.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android DefaultCivibattle