Thành phố Rambo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Rambo có thể buff và lớn nhưng ông phải viện đến hỏa lực khi ông

Điều khiển:
Trong game

Chụp