Xiếc cô gái Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   72 77.78% with 9 votes

Swing và chắc chắn rằng con khỉ có thể bắt bạn.

Điều khiển:
Sử dụng phím dài để nhảy ra khỏi dây.

GirlAnimalMonkeyTiming JumpingGirlsCircus