دختر سیرک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

نوسان و مطمئن شوید که میمون می تواند به شما گرفتن.

کنترل بازی:
استفاده از فاصله برای پرش کردن طناب.

GirlAnimalMonkeyTiming JumpingGirlsCircus