سیندرلا حمل کدو تنبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

چگونه شما را لباس برای توپ رو؟ آیا شاهزاده شما متوجه؟ بدون شک، شاهزاده خواهد شما را به عنوان عروس خود را انتخاب کنید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsCinderellaPumpkinCarriage