Chroma Wars Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   54 55.56% with 9 votes

Đặt đơn vị của bạn để bảo vệ tốt nhất cho mình như một toàn thể. Tấn công và kiểm soát các căn cứ của đối phương.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ArmyFightingRole PlayingStrategyAdventureActionPurchase Equipment UpgradesTurn BasedChromaWars