Đồ chơi Giáng sinh Dress Up Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Làm đồ chơi là một hoạt động rất quan trọng để đảm bảo rằng Giáng sinh là thời gian hạnh phúc cho tất cả các trẻ em trên thế giới. Người bạn của chúng tôi biết điều này hoàn toàn tốt, nhưng nó sẽ không ngăn cản cô tìm kiếm tuyệt vời trong hội thảo đồ chơi của mình.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsChristmasToysDress