اسباب بازی کریسمس لباس تشکیل می دهند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ساخت از اسباب بازی ها به یک فعالیت بسیار مهم برای ساخت شوید که کریسمس به عنوان یک زمان شاد برای تمامی کودکان را در از جهان است است. دوست ما این کاملا با این می داند خوب است، اما آن خو گرفته او را از به دنبال فوق العاده است در کارگاه اسباب بازی خود را را متوقف کند.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsChristmasToysDress